Bao tử xào dọc mùng

Bao tử xào dọc mùng

149,000₫

Thành phần chính: Bao tử và dọc mùng.