Bao tử xào nghệ tươi

Bao tử xào nghệ tươi

149,000₫

Thành phần chính: Bao tử và nghệ tươi.