Cá rang lá tía tô

Cá rang lá tía tô

250,000₫

Thành phần chính: Cá lăng, tía tô và lá lốt.