Lẩu đầu cá dọc mùng

Lẩu đầu cá dọc mùng

250,000₫

Thành phần chính: Đầu cá lăng, dọc mùng và bún tươi.